Reactie op ontwerpstudie ecoduct N35

Door de Stichting Bewonersbelangen N35 en haar participanten werd inhoudelijk gereageerd op de ontwerpstudie van Rijkswaterstaat voor de N35 tussen Wierden en Nijverdal. Zij presenteerden een plan waarin onder meer  voorgesteld wordt om de F35 en N35 gezamenlijk aan te leggen en daarbij ook de geplande situering van het ecoduct tussen het Wierdense Veld en het Notterveld aan te passen.

Door het bestuur van de Wildbeheereenheid "West-Twente" werd hiervoor aandacht gevraagd in een schrijven wat onder meer gericht werd aan de Colleges van Burgemeester en Wethouder en de fractievoorzitters van de gemeenteraden van Hellendoorn en Wierden.

Dit document is middels de volgende link te openen: http://www.wbewest-twente.nl/files/brief ecoduct N35 - Rapport \'De Symbiose tussen F35 en N35 Noord variant\'.pdf.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.