Fauna sparend maaien en wildredder


Zorgen om bodembroeders en jong wild
De komende tijd wordt het druk op het platteland. Het gras is door het mooie weer overal volop gegroeid en binnenkort zal de eerste snee gras gemaaid worden.
De boer of loonwerker is echter niet de enige in het grasland, de trekker met maaier wordt al snel gevolgd door een heel leger van zwarte kraaien, kauwen en meeuwen op zoek naar lekkere resten. Resten van legsels, jonge vogels en jong wild die het slachtoffer worden van de maaier.
Jonge vogels, haasjes en reekalveren
Natuurlijk wil niemand dit, iedereen heeft zorgen om de stand van onze weidevogels die het steeds moeilijker hebben en ondanks inspanningen van boeren en weidevogelvrijwilligers om te zorgen voor een gunstig leefgebied. Als het gras korter is, zijn regelmatig hazen te zien, maar die zich nu in het lange gras plat drukken. Misschien liggen er in het lange gras zelfs wel reekalveren. Naast het onbedoelde dierenleed is de kans groot dat kadaverresten het gras vervuilen. Het laatste wat u wilt, is een besmetting met botulisme wat de gezondheid van uw vee bedreigt.
Maaimethoden
Wat nu te doen? Geadviseerd wordt, zoals jonge agrarische ondernemers wordt geleerd, om vanuit het midden van het perceel te beginnen met maaien. Zo krijgen met name jonge, nog niet vliegvlugge vogels en hazen de kans om via de zijkanten het perceel te vluchten. Dit is een prima methode. Indien er nesten gemerkt zijn of die door u gevonden worden, kunt u hier met grote bogen omheen maaien. Maar wat nu als u maait in een perceel dat als enige in de omtrek nog 'staat'? En dat juist nu hier jonge vogels zitten? Als u ervoor kiest om door te gaan met maaien, is straks al het land in de 'directe' omgeving gemaaid en kaal en zullen jonge dieren extra veel moeite krijgen om te overleven. Misschien is het mogelijk hier en daar in een hoek een stukje van een enkele vierkante meters te laten staan. Of een strookje langs een rand van het perceel. Dit wordt dan niet alleen een toevluchtsoord voor jonge dieren maar ook voor tal van (nuttige) insecten. Er komt steeds meer belangstelling voor de onderlinge rol tussen bodemleven, insectenwereld en gezonde gewassen.

Bron: WBE West-Twente | 25-04-2022

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.