Boomdeeldagen


In de gemeenten Wierden, Almelo, Hellendoorn en Rijssen-Holten wordt voor alle inwoners uit het buitengebied Boomdeeldagen georganiseerd. Alle inwoners uit het buitengebied kunnen bomen en plantmateriaal aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Het plantmateriaal kan in december opgehaald worden op een nader bekend te maken plaats en datum, per gemeente verschillend.
De actie wordt gehouden door de gemeenten, Landschap Overijssel en wat Wierden betreft Landschapsvereniging De Reggestreek. Tegen een kwart van de kostprijs delen zij de komende winter bomen en bosplantsoen aan voor de inwoners van het buitengebied. De eigen bijdrage bedraagt daardoor tussen € 17,50 en maximaal € 250,00. De rest wordt betaald door de provincie en de gemeente.
Plantmateriaal kan tot 30 juli a.s. online aangevraagd worden via www.landschapoverijssel.nl/project/boomdeeldagen.
De eigen bijdrage is niet hoger dan € 250,00 omdat driekwart tot een maximum van € 1000,00 door de provincie en de gemeente betaald worden. Er is een beperkt budget, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
Op de website, zie de link hierboven, staan wel de voorwaarden die gesteld worden. De belangrijkste voorwaarden zijn:
- Het gewenste plantmateriaal bestaat uit inheemse. Streekeigen soorten.
- Deelnemers vragen plantmateriaal aan op de website en geven middels een omschrijving en kaartje aan waar dit wordt aangeplant. Dat kan op een tekening, een schets of door een kaartje aan te maken op Atlas van Overijssel
- Landschap Overijssel beoordeelt na het versturen van de aanvraag of de soorten passend zijn op jouw plek. Na goedkeuring wordt een bevestiging gestuurd. Bij vragen wordt contact opgenomen. n
- Minimale aanvraag bedraagt 150,- euro en maximale aanvraag 1.000,- euro (brutobedragen), deelnemers betalen daarom 25% van de totale kosten middels een eenmalige machtiging
- Deelnemers halen zelf plantmateriaal af op een uitgiftelocatie en planten dit zelf aan
- Aanplant dient 6 jaar in stand te worden gehouden
- Bosplantsoen moet minimaal 3 meter hoog kunnen worden en mag niet als knip- en scheerheg worden gebruikt
- Deelnemers sturen ter bevestiging een foto van de aanplant en melden hun aangeplante bomen op de website van Iedereen een boom
- Deelnemers zijn eigenaar van het perceel waar de bomen aangeplant worden óf hebben toestemming gekregen van de eigenaar. U kunt een verklaring overleggen als wij daar om vragen
- Deelnemers hebben geen andere subsidie ontvangen voor aanleg van het betreffende landschapselement
Als u meer informatie nodig heeft of vragen heeft, kunt u mailtje sturen naar Landschap Overijssel: uitgiftedag@landschapoverijssel.nl.

WBE “West-Twente” onderschrijft deze actie van harte. Met de aanplant van bomen of bosplantsoen kan de biodiversiteit vergroot worden en de structuur van het landschap versterkt. Dit past uitstekend bij al onze werkzaamheden voor het beheer van landschapselementen en de aanleg van faunaranden. Als jager kunt u deze mogelijkheden aan uw jachtverhuurders, eigenaren en gebruikers van ons mooie buitengebied onder de aandacht brengen. Wij verwachten dat er met name mogelijkheden zijn bij niet-agrarische inwoners met wat grond.Bron: Landschap Overijssel | 28-06-2022

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.