WBE West-Twente

WBE West-Twente is opgericht in 1988 en omvat op dit moment 88 jachtvelden. Meer dan 200
personen, jachthouders, jagers, voorjagers en sympathisanten zijn bij deze WBE aangesloten.
In 1987 werd de basis gelegd voor de huidige wildbeheereenheid "West-Twente”. Rond die tijd
begonnen ook de eerste grootschalige samenwerkingsvormen van jachthouders in ons land van de
grond te komen. Na een grondige voorbereiding, waarbij statuten en een huishoudelijk reglement
werden opgesteld, werd er op 15 maart 1988 een (oprichtings)vergadering te houden in voormalige
zaal Bolscher in Enter. Heel bijzonder was om te ervaren hoe jagers, die elkaar nauwelijks kenden en
elkaar zelfs meden, binnen de kortste keren met elkaar in gesprek kwamen. In een bijzondere
positieve sfeer werd gesproken over de beoogde samenwerking en welke mogelijkheden dit voor het
jachtbedrijf kon bieden. Op 18 mei 1988 passeerde de actie van oprichting de notaris en was de WBE
officieel een feit.
Uiteindelijk leidde dit tot de vorming van onze WBE, waarbij in eerste instantie de omvang van het
werkgebied beperkt bleef tot zo’n ruim 5000 ha. Al korte tijd later kwamen er ontwikkelingen op
gang, waarbij ook elders in aangrenzende velden een nauwe samenwerking binnen WBE-verband
noodzakelijk werd. Jagers uit de regio Rijssen en Nijverdal sloten zich kort daarop aan. In 1989 vond
een nieuwe uitbreiding plaats van het gebied in de regio Daarle-Marle-Nijverdal. Daarmee kreeg het
huidige werkgebied haar vorm. In 2020 vond een grenswijziging met de WBE Zenderen e.o. plaats, de
stad Almelo, het gebied ten oosten van het Twentekanaal werd overgedragen aan de WBE Zenderen
e.o.. Het gebied ten westen van het Twentekanaal werd overgedragen aan onze WBE. Kleine
grenswijzigingen met buurWBE’s vinden jaarlijks plaats.
Uiteindelijk bereikte de WBE haar huidige oppervlakte van zo’n 17.500 ha globaal begrensd in het
westen door de Sallandse Heuvelrug, in het noorden door het Overijssels Kanaal, in het oosten door
de Veeneleiding en het Twentekanaal zijtak Almelo (incl. stad Almelo en bedrijvenpark Twente –
maken deel uit van het werkgebied van de WBE) en in het zuiden door de A1 (met wat
grensoverschrijdende velden). Hierdoor omvat het werkgebied de gehele gemeente Wierden, grote
delen van de gemeenten Rijssen-Holten, Hellendoorn en delen van de gemeenten Almelo en Hof van
Twente.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.