Gedragscode Bosbeheer

In het kader van de uitwerking van de Flora en Faunawet is door er in samenspraak met alle bij het beheer van de Nederlandse natuur betrokken organisaties een Gedragscode Natuurbeheer opgesteld.

Middels de volgende link is deze gedragscode op te vragen: http://www.wbewest-twente.nl/files/gedragscode bosbeheer.pdf.

In deze gedragscode is ook een checklist opgenomen waarvan de toepassing verplicht gesteld is voor aanvang werkzaamheden in de natuur. De biotoopcoördinatoren zijn bevoegd om de inventarisatie uit te voeren en om de checklist in te vullen.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.