Werkzaamheden

De jagers van WBE West-Twente zetten zich in voor het beheer van een gezonde en gevarieerde wildstand. In het werkgebied van de WBE komen soorten voor als haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan het Kleine Landschapselementenproject van SBNL waarbij de WBE ruim 100 ha houtwallen, houtsingels, poelen en wildweides beheert. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.