Gedragscode Natuurbeheer

In het kader van de uitwerking van de Flora en Faunawet is door er in samenspraak met alle bij het beheer van de Nederlandse natuur betrokken organisaties een Gedragscode Natuurbeheer opgesteld.

Middels de volgende link is deze gedragscode op te vragen http://www.wbewest-twente.nl/files/gedragscode natuurbeheer.pdf .                               .

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.