Biotoopcoördinatoren

De biotoopcoördinatoren van de Wildbeheereenheid "West-Twente" wat betreft het beheer van de kleine landschapselementen van Staatsbosbeheer in de voormalige ruilverkaveling Hellendoorn-Daarle zijn:

A (Herbert) Oudendijk, Wierdenseweg 1  7671 JJ  VRIEZENVEEN, tel. 06-53436066 boom.oudendijk@hetnet.nl

P (Peter) van der Vegt, Heuversteeg 2  7447 SN  HELLENDOORN, tel. 06-12867951 petervegtvd@hotmail.com

D. (Dinant) Spenkelink, Pastoor Peterstraat 44  7462 MS  RIJSSEN, tel. 06-51406189  d.spenkelink@hotmail.nl    (tevens bestuurslid/secretaris van de WBE)

J. (Jan) Spenkelink, Nijverdalseweg 101  7461 TC  RIJSSEN, tel. 0548-519932 janspenkelink@live.nl

Taken en bevoegdheden van de biotoopcoördinator zijn:

•    Verantwoordelijk voor de voortgang van het beheer in zijn WBE (uitvoering werkplan)
     - inventarisatie in het veld voor invullen checklist en controle op uitvoer aan de hand van de checklist      

•    Begeleiden van vrijwilligers
    - vertalen van werkplannen naar de praktijk
    - motiveren en informeren van jachthouders / vrijwilligers
    - inzet van mens en machine
    - werven van nieuwe vrijwilligers
    - opleiden van nieuwe vrijwilligers en jachthouders

•    Controle op:
    - werkzaamheden en de kwaliteit ervan
    - materiaal: gereedschap en PBM’s
    - gereedschapgebruik
    - veiligheid
    - declaraties / nota’s

•    Jaarlijkse verslaglegging van het uitgevoerde beheer
    - naar SBB
    - naar WBE

•    Aanspreekpunt voor:
    - vrijwilligers
    - lokale bewoners / geïnteresseerden
    - Staatsbosbeheer
    - gemeente
    - waterschap
    - collega biotoopcoördinatoren (zowel binnen als buiten de WBE)
    
Aanwijzingen van biotoopcoördinatoren dienen onverwijld te worden opgevolgd. Zij zijn bevoegd werkzaamheden stil te leggen bij het niet nakomen van afspraken of het niet toepassen van veiligheidsmaatregelen zoals het niet of onvoldoende gebruiken van BPM's.

Met het aanklikken van deze link ziet u de kaart waarop de terreinen van Staatsbosbeheer zijn aangegeven en de verdeling van het werkgebied 'Daarle' onder onze biotoopcoördinatoren zichtbaar is.

 

http://www.wbewest-twente.nl/files/biotoopcoordinatoren verdeling werkgebied 2014.pdfDe wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.