Checklist Bosbeheer

Voor aanvang van de werkzaamheden in een landschapselement moet er eerst een inventarisatie plaatsvinden van elk element afzonderlijk, uit te voeren door of onder leiding van de biotoopcoördinator.

Deze inventarisatie moet plaatsvinden aan de hand van de checklist bosbeheer die ook ingevuld moet worden door de biotoopcoördinator en ondertekend worden door de degene die het werk gaat uitvoeren.

Een blanco checklist van de WBE is met de volgende link http://www.wbewest-twente.nl/files/Checklist bosbeheer.pdf  te downloaden en te printen.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.