Patrijzenproject 2015

In 2014 heeft de Wildbeheereenheid "West-Twente" haar Patrijzenproject opgestart naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging in 2013.


ACTUEEL maart 2015

Op zaterdag 14 maart 2015 wordt de voorjaarstellling van de patrijzen gehouden, hiervoor hebben alle contactpersonen van de velden de actuele informatie en inventarisatieformulieren per mail ontvangen.

Naar aanleiding van het besluit tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 februari 2015 heeft het bestuur mandaat gekregen van de leden om het projectplan voor de patrijs over de periode 2015 - 2021 verder uit te werken. Het jaar 2015 zal daarbij een proefjaar zijn. 

In 2015 werd door de WBE bijgaande informatie verspreid : http://www.wbewest-twente.nl/files/Patrijzenproject WBE West Twente telling 2015 voorjaar-1.pdf)

Het enquêteformulier voor de biotoopverbetering voor de patrijs treft u hieronder aan als PDF-document:  http://www.wbewest-twente.nl/files/Inventarisatieformulier Patrijzenproject WBE 'West-Twente' 2015-1.pdf

Als basis voor het Patrijzenproject wordt de kennis en ervaring gebruikt van de Vogelbescherming en SOVON in het kader van het Jaar van de Patrijs in 2013. http://www.wbewest-twente.nl/files/Telflyer jaar van de Patrijs.pdf
 
Door de WBE worden aan de velden die deelgenomen hebben aan de tellingen in 2014 een bepaalde hoeveelheid zaadmengsel ter beschikking gesteld op uit te proberen in de velden. In bijgaand formulier staat meer informatie over dit zaadmengsel dat in Duitsland succesvol werd ontwikkeld http://www.wbewest-twente.nl/files/Informatieblad bij Faunarandmengsel (P1)-Gottingenmengsel.pdf.

Andere belangstellende kunnen dit mengsel rechtstreeks bestellen bij:

PVM - Gerwen Pelgrum       
Tel.  +31-(0)316-566118      
Fax. +31-(0)316-248083
e-mail gerwenpelgrum@pvmbv.com
www.pvmbv.com             
        


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.