Niets mis met publiekscampagne Jagersvereniging


College van Beroep: campagne niet oneerlijk en misleidend


De reclame-uitingen van de campagne ‘Veilig op weg, daar jagen wij voor’, zijn niet in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Dat heeft het College van Beroep week vastgesteld. De uitspraak dat de publiekscampagne van de Jagersvereniging oneerlijk en misleidend zou zijn is daarmee van tafel. De Jagersvereniging is tevreden met deze beslissing, na eerder haar teleurstelling te hebben uitgesproken over de aanvankelijke misslag van de Reclame Code Commissie (RCC).


Willem Schimmelpenninck van der Oije, directeur van de Jagersvereniging, is blij dat het eerder genomen besluit wordt vernietigd: ‘De maatschappelijke bijdragen van onze leden aan verschillende dossiers als verkeersveiligheid zijn ontzettend belangrijk en waardevol. Wij zullen het publiek hier ook over blijven informeren. Daarom zijn wij als Jagersvereniging erg content met de uitkomst van het hoger Beroep.’


Onterechte toetsing

Het College van Beroep stelde vast dat de RCC de reclame-uitingen van de campagne ‘Veilig op weg, daar jagen wij voor’ ten onrechte heeft getoetst aan de Nederlandse Reclame Code. Daarmee is ook onterecht geconcludeerd dat bepaalde elementen van de campagne oneerlijk en misleidend zouden zijn. Zij schrijft het volgende: “Ongeacht hoe men over de jacht denkt, geldt dat de KNJV het recht heeft haar mening te uiten over de bijdrage die haar leden (jagers) volgens haar aan de verkeersveiligheid willen leveren. Dat men, om wat voor reden dan ook, bezwaar kan hebben tegen de jacht, en dat ook andere motieven dan de verkeersveiligheid drijfveren voor de jacht (kunnen) zijn, kan niet tot het oordeel leiden dat de uitingen door hun inhoud of vorm in strijd met de NRC zijn.

Overigens volgt uit de door de KNJV genoemde rechterlijke uitspraak dat door afschot van wild het aantal verkeersongevallen in een gebied kan afnemen.”


Beslissing vernietigd

De klacht was tegen de publiekscampagne van de Jagersvereniging werd begin december 2021 ingediend.. De klagervond dat de campagne ‘Veilig op weg, daar jagen wij voor’ in strijd zou zijn met de Nederlandse Reclame Code. Jagers zouden namelijk niet bijdragen aan verkeersveiligheid en er zou onterecht gebruik worden gemaakt van de term superscharrelvlees. Op basis van de klacht en het verweerschrift van de Jagersvereniging besloot de RCC in eerste instantie dat de campagne inderdaad zou zijn. De klacht over het feit dat wild superscharrelvlees is, werd wel direct afgewezen. De andere twee klachten bleven staan. Uiteraard was de Jagersvereniging het niet eens met deze uitspraak en besloot zij in beroep te gaan, waarin nu de beslissing in zijn totaliteit is vernietigd. Ook in toekomstige publiekscampagnes kan de jagersvereniging de uiting ‘Veilig op weg, daar jagen wij voor’, gewoon blijven hanteren.


Het bericht Niets mis met publiekscampagne Jagersvereniging verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 18-05-2022

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.